O svetoj Ani

sveta anaSveta Ana je kršćanska svetica, majka Blažene Djevice Marije. Spomendan ove svetice obilježava se i slavi u Katoličkoj crkvi 26. srpnja.
O Ani i njezinom mužu Joakimu u Bibliji nema spomena; njihovo se ime prvi put spominje u jednom apokrifnom spisu iz II. stoljeća. U prvih osam poglavlja toga spisa iznesene su neke pojedinosti, što se odnose na Marijino čudesno rođenje. Taj spis govori o sv. Joakimu kao o vrlo bogatu čovjeku, koji je bio i pobožan i dobar pa je prihode svojih dobara dijelio na dva dijela: jedan je dio davao narodu, a drugi prinosio kao žrtvu Gospodinu za otpuštenje grijeha. Kad se jednog dana nalazio u hramu i prinosioeći svoju žrtvu, neki Ruben mu je, predbacivao nevrijednost,koja je i razlog što sa svojom Anom nema djece. U Izraelu se, naime, vjerovalo da nijedan pravednik ne ostaje bez potomaka. To je Joakima vrlo pogodilo pa se četrdeset dana povukao u pustinju posteći i moleći kako bi od Gospodina isprosio potomka.

Opširnije:O svetoj Ani

DEVETNICA SV.ANI 26.srpnja

sveta ana

1.DAN MOLI ZA MUDROST

Sv.Ano,majko Djevice premudre,isorosi mi od vječne mudrosti dar mudrosti,taj veliki dar Duha Svetoga.Pošalji mudrost,koja stoji uz prijestolje Božje,k meni,da bude uza me i da samnom djeluje u svako doba,da svagda znam što imam činiti i što propustiti i da me vodi kod vršenja mojih dužnosti.Od sebe neznam ništa i nevidim pravo.Rasvjetljena božanskim svjetlom neću nikada zalutati.Pokaži mi,sveta zaštitnice,uvijek pravi put,kojim trebam da idem i daj mi sredstva da vazda učinim što je pravo.Daj mi mudrost,koja je potrebna kršćanskoj ženi i kao supruzi i kao majci.Amen

OČE NAŠ,ZDRAVO MARIJO,SLAVA OCU

Opširnije:DEVETNICA SV.ANI 26.srpnja

Molitva sv. Anti Padovanskom

Sveti Ante, veliki sveče i čudotvorče, s vjerom i ufanjem utječemo se tebi i tvojem svetom zagovoru kod Boga danas, na dan tvoga blaženoga preminuća i prijelaza u vječni život na nebesima.

Svojim vjernim nasljedovanjem Isusa Krista, svojom pokorom, čistoćom, pravednošću, poniznošću, ljubavlju i svim drugim kršćanskim krepostima u herojskom stupnju, svojim izvanrednom svetošću, zaslužio si vječnu slavu kod Boga i ljudi.

Time si pokazao put kojim je i nama ići, svijetli primjer kako ćemo i mi nasljedovati svoga Spasitelja, Isusa Krista.

Bio si već za svoga zemaljskog života toliko drag Bogu da je Dijete Isus sišao u tvoje naručje i da si, promatrajući ga svojim očima, mogao s njime tajnovito i ljubazno razgovarati. Sada si mu još draži u nebu.

Molimo te, zagovaraj nas kod dobroga Boga.

Preporučamo ti prije svega potrebe Crkve u našem hrvatskom narodu i po svem svijetu; preporučamo ti sve svećenike da uspješno navještaju ljudima Radosnu vijest spasenja i vode ih k pravom miru u Bogu; zatim sve redovnike i redovnice, da se žrtvuju za Krista i bližnjega; sve naše obitelji, da žive po Božjem zakonu u slozi i ljubavi; našu mladež, da ustraje u svetim idealima; naše stare, bolesne i sve koji trpe, da strpljivo za Isusom nose svoj križ; umiruće, da preminu u milosti Božjoj, i naše pokojne, da se raduju vječnoj svjetlosti neba.

Po tebi neka bude vječna hvala i slava Bogu Ocu i Sinu i Duhu Svetomu: „Divan je Bog u svetima svojim!“