DEVETNICA SV.ANI 26.srpnja

sveta ana

1.DAN MOLI ZA MUDROST

Sv.Ano,majko Djevice premudre,isorosi mi od vječne mudrosti dar mudrosti,taj veliki dar Duha Svetoga.Pošalji mudrost,koja stoji uz prijestolje Božje,k meni,da bude uza me i da samnom djeluje u svako doba,da svagda znam što imam činiti i što propustiti i da me vodi kod vršenja mojih dužnosti.Od sebe neznam ništa i nevidim pravo.Rasvjetljena božanskim svjetlom neću nikada zalutati.Pokaži mi,sveta zaštitnice,uvijek pravi put,kojim trebam da idem i daj mi sredstva da vazda učinim što je pravo.Daj mi mudrost,koja je potrebna kršćanskoj ženi i kao supruzi i kao majci.Amen

OČE NAŠ,ZDRAVO MARIJO,SLAVA OCU

2.DAN MOLI ZA JAKOST


Sveta Ano,majko Djevice moguće,daj mi svetu jakost da ne podlegnem teškoćama svoga teškog staleža,nego da čvrsto stojim u svim borbama i da junački podnesem sve tegobe.Od sebe sam slaba a milošću Božjom mogu sve.Izmoli mi je po Mariji od Isusa da po uzoru jake žene budem potpora svome mužu i palica djeci svojoj i tako izvojujem krunu života vječnoga.Amen

OČE NAŠ,.....

3.DAN MOLI ZA KROTKOST I STRPLJIVOST

Sveta Ano,majko Djevice milostive molim te za duh krotkosti,koji je toliko potreban u obiteljskom životu,i za svetu strpljivostkojoj je u različitim nevoljama bračnog života i materinskog zvanja obećano blaženstvo.Isposluj mi kod božanskog Srca Isusova krotko srce koje će svladati sklonost k srditosti i nestrpljivost,te će biti uzor prave krotkosti.Nauči me da nosim teret bližnjega i da tako ispunim zapovijed Kristovu,koji je krotkima obećao zemlju.Amen

OČE NAŠ.........

4.DAN MOLI ZA MIR I SLOGU

Sveta Ano,koja si ženidbenom vezom bila vezana s bogobojaznim Jaokimom poveži nas kršćanske ženidbene drugove tim svetm vezom,koji proizlazi iz tog velikog sakramenta,otajstva puna milosti i blagoslova.Uzdrži u nama duh sloge da kao miroljubivi drugovi budemo djeca Božija.Otkloni od nas sve što bi moglo pomutiti tu svetu slogu.Osobito odagnaj daleko sve strasti i poroke,ponajprije opasnu ljubomoru.Daj da sačuvamo ženidbenu vjarnostsve do smrti,daj mi smisao i ljubav za kuću i upravisav moj posao prema svetoj volji i želji Božjoj.Amen

OČE NAŠ,.....

5.DAN MOLI ZA PRAVU NADNARAVNU LJUBAV

Sveta Ano,majko Marije,Majke krasne ljubavi,podari mi pravu bračnu ljubav,nauči me muža ljubiti,jer to Bog hoće i kako on hoće,da u mužu ljubim Boga koji mi ga je dao kao svog nasljednika.Umnoži u meni svetu ljubav da godinama biva sve veća sve čišća i svetija i da u starosti postane savršena.Podari mi majčinsku ljubav k djeci mojoj,daj da u njima uvijek gledamdjecu i sliku Božiju,što ih moramo odgojiti za život vječni.Amen

OČE NAŠ.....

6.DAN MOLI ZA POSLUŠNOST

Sveta Ano,zaručnice svetog Jaokima,koja si mužu svojem bila pokorna radi Boga,daj mi krepost poslušnosti.Daj da uvijek vjerno vršim tu prvu i najnužniju dužnost žene i da slušam muža u svemu što dolikuje pred Gospodinom kao što je Crkva poslušna Kristu.Ne daj da ikada zaboravim da je muž po Božjoj ustanovi glava ženi.Daj da slušam u ljubavi i iz ljubavi,koja pravu poslušnost olakšava i zaslađuje.Isprosi mi kod Isusa milost da po bračnoj poslušnosti obogatim zaslugama za nebo i dospijem u vječno blaženstvo. Amen

OČE NAŠ,....

7.DAN MOLI ZA STALEŠKU ČISTOĆU

Sveta Anomajko Prečiste majke Marije,isprosi mi po svojoj prečistoj kćerki kod njezina božanskoga sina Isusa dragocjenu i za bračnu sreću toliko potrebnu krepost staleške čistoće.Nauči me da brak držim svetim i čistim.Uvijek me pravo nadahni da vršeći naređene dužnosti uvijek samo ono činim,što je dopušteno i Bogu milo.Daj da moj brak bude doista prilika tajanstvenog svetog veza Krista sa Crkvom,u čemu i jest najveće dostojanstvo kršćanske ženidbe,njezin blagoslov i njezina vrhunaravna zaslužnost. Amen

OČE NAŠ....

8.DAN MOLI ZA SVOJE POSVEĆENJE

Sveta Ano,majko Majke Božje milostiizmoli mi moćnim zagovorom tvoje presvete kćerke kod Isusa milost za pobožan,bogobojazan,krepostan život u bračnom staležu,da postignem blaženstvo obećano ženama,ako ustraju u vjeri i posvećenju.Posveti mene korijen da i grane,djeca moja postanu svetima.Daj mi jakost za vjerno,svjesno i bogumilo vršenje svih dužnosti svoga zvanja da svojim zvanjem po Božijoj volji postanem sretna i blažena. Amen

OČE NAŠ .........

9.DAN MOLI ZA DOBAR ODGOJ DJECE

Sveta Ano,majko Kraljice svih svetih,isposluj mi kod Isusa po Mariji milost dobra odgoja djece o čemu ovisi i moja cijela vječnost.Kao što si ti svoje djete Mariju u najnježnijoj dobi donijela u hram i prikazala Gospodinu,nauči i mene,kako ću svoju djecu od najranije mladosti za vječni život odgajati zajedno s njihovim ocem a svojim mužem.Daj ada ne marim manje za duh i srce svoje djece,nego za njihovo tjelesno dobro,daj mi razum i snagu,da kod teškog tog posla dječjeg odgoja,uvijek upoznam pravi način i to svom snagom provedem.Daj da djecu odgojim uputama i opomenama po potrebi i kaznama ali prije svega dobrim primjerom riječju i činom.Pomozi mi,dobra majko,da odgojim svoju djecu za sluge Božje i svetce koji su pozvani da zauzmu u nebu prazna mjesta palih anđela.Daj da sa svojom djecom i po njima dođem jednom uz svog muža u vječno blaženstvo.Amen

O svetoj Ani

sveta anaSveta Ana je kršćanska svetica, majka Blažene Djevice Marije. Spomendan ove svetice obilježava se i slavi u Katoličkoj crkvi 26. srpnja.
O Ani i njezinom mužu Joakimu u Bibliji nema spomena; njihovo se ime prvi put spominje u jednom apokrifnom spisu iz II. stoljeća. U prvih osam poglavlja toga spisa iznesene su neke pojedinosti, što se odnose na Marijino čudesno rođenje. Taj spis govori o sv. Joakimu kao o vrlo bogatu čovjeku, koji je bio i pobožan i dobar pa je prihode svojih dobara dijelio na dva dijela: jedan je dio davao narodu, a drugi prinosio kao žrtvu Gospodinu za otpuštenje grijeha. Kad se jednog dana nalazio u hramu i prinosioeći svoju žrtvu, neki Ruben mu je, predbacivao nevrijednost,koja je i razlog što sa svojom Anom nema djece. U Izraelu se, naime, vjerovalo da nijedan pravednik ne ostaje bez potomaka. To je Joakima vrlo pogodilo pa se četrdeset dana povukao u pustinju posteći i moleći kako bi od Gospodina isprosio potomka.


U međuvremenu je i Ana vapila Gospodinu moleći za plodnost. Ukazao joj se Božji anđeo i navijestio da će dobiti dijete. Po anđelu bio je obaviješten i Joakim te pozvan da se iz pustinje vrati kući. Poslušao je te u zahvalu prinio Gospodinu za žrtvu deset jaganjaca. Bogato je nadario i svećenika i narod. Ana je u velikoj starosti rodila kćerku i dala Joj ime Marija. U trećoj godini roditelji su Je prikazali Gospodinu.
Od VI. stoljeća,kada je car Justinijan I.podigao crkvu u Carigradu sv.Anu se slavi na Istoku kao Majku Marijinu. Istočni sveti oci su, na Marijine blagdane s mnogo ljubavi, oduševljenja i pobožnosti slavili u svojim propovijedima i Njezine roditelje. Štovanje se sv. Joakima na Zapadu razvilo mnogo kasnije nego na Istoku, a na Zapadu je sv. Ana daleko više popularna nego sv. Joakim. Njezinom je štovanju vrlo pridonio Ivan Trithemius svojom knjigom: „Tractatus de laudibus sanctissimae Annae” („Rasprava o pohvalama presvete Ane“, – Mainz, 1494). Štovanje sv. Ane naročito je rašireno na europskom sjeveru: u Engleskoj, Francuskoj, Njemačkoj. Bretonci su prenijeli štovanje i u Kanadu.
Svoj vrhunac Anino čašćenje doživljava u Europi u kasnom srednjem vijeku, kada je papa Siksto IV. u rimski kalendar uvrstio Njen spomendan, a papa Grgur XIII. 1584. blagdan Sv. Ane.
Sveti Ivan Damaščanski držao je mnoge propovijedi u Njenu čast te pisao članke i knjige koje su svjedočile kojeg je štovanja i uzvisivanja vrijedna ova divna svetica.
Na jednom mjestu piše: „Sveta Ana je velikodušna, milostiva, milosti puna, kao što kaže i njeno ime.”

Sveti Toma Akvinski, jedan od najvećih umova čovječanstva, veliki crkveni naučitelj bio je štovatelj svete Ane. Bio je siguran da je Njoj darovana milost da pomogne ljudima u svim nevoljama!

Sveta Terezija Avilska, nadarena učiteljica molitve, bila je ispunjena dubokom ljubavlju prema svetoj majci Ani. Često je i rado govorila o Njenom dostojanstvu, Njenoj moći i uvela je u svim samostanima karmelićanskog reda posebne molitve u Njenu čast.

Sveta je Ana, u pučkoj pobožnosti, simbol materinstva te joj se utječu osobito žene prije porođaja i nerotkinje, ali i majke i udovice, radnice i kućanice. Preporučuju joj se i mladenci za sretan brak. U nekim europskim krajevima svetu Anu, kao zaštitnicu, štuju zlatari, krojači, rezbari, mlinari, tkalci. Na papinskom dvoru slavili su Je konjušari pa su na Njezin blagdan uvijek priređivali svečanu procesiju. Svjedok je tog slavlja crkva Svete Ane u Vatikanu, podignuta 1505. godine. Od svete Ane mnogi su molili i za milost dobre smrti jer je Ona, prema tradiciji, na smrtnome času, bila obradovana prisutnošću Svoje kćerke Marije i Njezina djeteta Isusa.
U kršćanskoj umjetnosti, sveta je Ana prikazana kao starija žena u crvenoj haljini, ogrnuta zelenim plaštem, s pokrivalom na glavi te s knjigom u ruci. Često se sveta Ana prikazuje sa Svojom kćerkom Marijom, Koja Joj je u naručju ili do nogu, kako tumači i Sveto pismo.
Molitva svetoj Ani: O, sretna i blažena sveta Ano, majko Majke Isusove, Marije, Koja si molitvom, suzama i postom od Boga isprosila kćerku Mariju, pomno Je odgajala i pazila i napokon Je u hramu prikazala! Molimo Te ponizno da nas Svojoj kćeri preporučiš! Neka nam Ona u svakoj potrebi bude u pomoći! Ako Ti za nas od Nje štogod zaprosiš, ufamo se, da ćemo to i zadobiti, jer je Ona na ovom svijetu Tebi bila poslušna, i sada će na nebu uslišiti molitvu Tvoju. Amen…
Moli za nas, sveta Ano, a posebno za župljane tvoje župe u Ljutom Docu!