VELIKI PETAK U SVEOPĆOJ MOLITVI

 Za one koji pate u vrijeme pandemije

Molimo za sve, koji trpe od posljedica sadašnje pandemije,

da Bog Otac udijeli zdravlje bolesnima,

snagu medicinskom osoblju, utjehu obiteljima i

spasenje svim žrtvama koje su umrle.

Molitva u šutnji. Zatim svećenik:

Svemogući i vječni Bože, sigurno utočište patnika,

samilosno pogledaj nevolje svojih sinova i kćeri,

koji trpe zbog ove pandemije;

bol olakšaj bolesnicima,

snagu daj onima koji se za njih brinu,

u svoj mir prihvati one koji su umrli

i, kroz cijelo vrijeme ovog iskušenja,

učini da svatko nađe utjehu u tvom milosrđu.

Po Kristu Gospodinu našemu.

O. Amen.