Molitva sv. Anti Padovanskom

Sveti Ante, veliki sveče i čudotvorče, s vjerom i ufanjem utječemo se tebi i tvojem svetom zagovoru kod Boga danas, na dan tvoga blaženoga preminuća i prijelaza u vječni život na nebesima.

Svojim vjernim nasljedovanjem Isusa Krista, svojom pokorom, čistoćom, pravednošću, poniznošću, ljubavlju i svim drugim kršćanskim krepostima u herojskom stupnju, svojim izvanrednom svetošću, zaslužio si vječnu slavu kod Boga i ljudi.

Time si pokazao put kojim je i nama ići, svijetli primjer kako ćemo i mi nasljedovati svoga Spasitelja, Isusa Krista.

Bio si već za svoga zemaljskog života toliko drag Bogu da je Dijete Isus sišao u tvoje naručje i da si, promatrajući ga svojim očima, mogao s njime tajnovito i ljubazno razgovarati. Sada si mu još draži u nebu.

Molimo te, zagovaraj nas kod dobroga Boga.

Preporučamo ti prije svega potrebe Crkve u našem hrvatskom narodu i po svem svijetu; preporučamo ti sve svećenike da uspješno navještaju ljudima Radosnu vijest spasenja i vode ih k pravom miru u Bogu; zatim sve redovnike i redovnice, da se žrtvuju za Krista i bližnjega; sve naše obitelji, da žive po Božjem zakonu u slozi i ljubavi; našu mladež, da ustraje u svetim idealima; naše stare, bolesne i sve koji trpe, da strpljivo za Isusom nose svoj križ; umiruće, da preminu u milosti Božjoj, i naše pokojne, da se raduju vječnoj svjetlosti neba.

Po tebi neka bude vječna hvala i slava Bogu Ocu i Sinu i Duhu Svetomu: „Divan je Bog u svetima svojim!“