Donešena odluka o priihvaćanju ponude za izvođenje radova

Župne obavijesti2Dana 06.01.2018. župljani koji su organiziranu u Udrugu „Jasen“ iz naše župe su donijeli Odluku o prihvaćanju ponude za izvođenje radova: čišćenje korova, drače, šikare, uklanjanje stabala sa lokaliteta utvrde u Biogracima na površini cca 7500 m2, te odvoz otpadnog materijala na deponiju.

Prihvaćena je ponuda ponuđača: Montaža – M d.o.o. Široki Brijeg.